Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brandvarnare

Granskad:

Boverket genomför under år 2024 marknadskontroll av brandvarnare som omfattas av de harmoniserade standarden SS-EN 14604:2005. Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att brandvarnare som tillhandahålls i Sverige uppfyller gällande krav.

Marknadskontroll

Brandvarnare ska ha en prestandadeklaration, vara CE-märkta samt åtföljas av bruksanvisningar och säkerhetsinformation för att få säljas på den inre marknaden. För produkter som säljs i Sverige måste prestandadeklarationen och eventuella bruksanvisningar och säkerhetsinformation vara på svenska.

Marknadskontrollen ger en möjlighet för Boverket att informera aktörer i branschen om gällande krav, och att få en insikt i branschens frågeställningar.

Boverkets informationsbrev till branschen finns i ”Relaterad information”.

Dokumentationskontroll

Boverket kommer att utföra en dokumentationskontroll av brandvarnare som tillhandahålls på den svenska marknaden. Detta innebär att Boverket kommer att ta kontakt med ett urval av tillverkare, distributörer och importörer och kontrollera dokumentationen för ett urval produkter.

Kontrollen kommer att fokusera på att produkten

  • har en prestandadeklaration och att prestandadeklarationen uppfyller gällande krav
  • är CE-märkt och att märkningen uppfyller gällande krav
  • åtföljs av bruksanvisningar i fysisk form och att dessa uppfyller språkkraven.

I förekommande fall kommer Boverket även att granska den underliggande tekniska dokumentationen, det vill säga intyg om kontinuitet av produktens prestanda.

Boverket kommer att ge återkoppling om genomförd marknadskontroll och begära eventuell rättelse hos berörda ekonomiska aktörer, om rättelse är möjligt. Beroende på bristernas karaktär kan även begränsande åtgärder bli aktuella. Därefter kommer Boverket att sammanfatta projektet i en rapport som publiceras under "Avslutad marknadskontroll".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen