Nya harmoniserade standarder mars 2017

Nyhet,

Nya eller ändrade harmoniserade standarder för byggprodukter.

Några gånger om året kommer det nya harmoniserade standarder för byggprodukter. Deras titlar citeras då i Europeiska unionens officiella tidning, EUT, och listan på EU-webbplatsen Nando uppdateras, se länk i relaterad information.

Följande harmoniserade standarder är antingen nya eller ändrade genom citeringen i EUT den 10 mars 2017. De är därmed klara att använda som grund för CE-märkning:

 • EN 845-1:2013+A1:2016 Murverkstillbehör – Krav – Del 1: Kramlor, dragband, balkskor och upplagskonsoler
 • EN 845-2:2013+A1:2016 Murverkstillbehör – Krav – Del 2: Avväxlingsbalkar
 • EN 845-3:2013+A1:2016 Murverkstillbehör – Krav – Del 3: Förtillverkade liggfogsarmering av svetsad tråd
 • EN 12602:2016 Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong
 • EN 13249:2016 Geotextilier och geotextilliknande produkter – För användning vid konstruktionen av vägar och andra trafikerade ytor
 • EN 13250:2016 Geotextilier och geotextilliknande produkter – För användning vid konstruktionen av järnvägar
 • EN 13251:2016 Geotextilier och geotextilliknande produkter – För användning i markarbeten samt grund- och stödkonstruktioner
 • EN 13252:2016 Geotextilier och geotextilliknande produkter – För användning i dräneringssystem
 • EN 13253:2016 Geotextilier och geotextilliknande produkter – För användning i erosionsskydd
 • EN 13254:2016 Geotextilier och geotextilliknande produkter – För användning vid konstruktionen av reservoarer och dammar
 • EN 13255:2016 Geotextilier och geotextilliknande produkter – För användning vid konstruktionen av kanaler
 • EN 13256:2016 Geotextilier och geotextilliknande produkter – För användning vid konstruktionen av tunnlar och anläggningar under mark
 • EN 13257:2016 Geotextilier och geotextilliknande produkter – För deponering av fast avfall
 • EN 13265:2016 Geotextilier och geotextilliknande produkter – För användning vid deponering av flytande avfall
 • EN 14037-1:2016 Frihängande värme- och kylytor för vatten med en temperatur under 120oC – Del 1: Prefabricerade takradiatorpaneler för rumsuppvärmning
 • EN 16240:2013 Släta, genomlysliga plastskivor (PC) för invändiga och utvändiga tak, väggar och undertak

Samexistensperioden för ovannämnda standarder är från 2017-03-010 till 2018-03-10, vilket innebär att CE-märkning blir obligatorisk från 2018-03-10.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej