Nya harmoniserade standarder som gäller från juni 2016

Nyhet,

Nya eller ändrade harmoniserade standarder för byggprodukter.

Några gånger om året kommer det nya harmoniserade standarder för byggprodukter. Deras titlar citeras då i Europeiska unionens officiella tidning, EUT, och listan på EU-webbplatsen Nando uppdateras, se länk i relaterad information.

Följande harmoniserade standarder är antingen nya eller ändrade genom citeringen i EUT den 10 juni 2016. De är därmed klara att använda som grund för CE-märkning:

  • EN 771-1:2011+A1:2015 Mursten och murblock – Krav – Del 1: Tegelsten
  • EN 771-2:2011+A1:2015 Mursten och murblock – Krav – Del 2: Kalksandsten
  • EN 771-3:2011+A1:2015 Mursten och murblock – Krav – Del 3: Mursten och murblock av betong och lättklinkerbetong
  • EN 771-4:2011+A1:2015 Mursten och murblock – Krav – Del 4: Mursten och murblock av autoklaverad lättbetong
  • EN 771-5:2011+A1:2015 Mursten och murblock – Krav – Del 5: Konstgjord sten
  • EN 50575:2014 Kraft-, styr-, tele- och datakablar
  • EN 50575:2014/A1:2016 Kraft-, styr-, tele- och datakablar

Samexistensperioden för dessa standarder är från 2016-06-10 till 2017-06-10, vilket innebär att CE-märkning enligt dem är obligatorisk från 2017-06-10.

CE-märkning av kablar

Nu har samexistensperioden för kablar som omfattas av EN 505075 startat. I relaterad information finns en länk till vilka anmälda organ som kan bedöma produkterna.

CE-märkning av branddörrar

För branddörrar som omfattas av EN 16034 har ett nytt datum för samexistensperioden angivits. Den börjar 2016-11-01 och är som tidigare satt till tre år vilket gör CE-märkning av branddörrar obligatorisk 2019-11-01.

Enligt uppgift från EU-kommissionen kommer datumen inte att skjutas fram någon ytterligare gång. Anmälda organ kommer att kunna finnas från 2016-11-01.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej