Brexit får konsekvenser för byggproduktområdet

Nyhet,

Enligt den plan som finns kommer Storbritannien att lämna EU natten mellan den 29 och 30 mars 2019. Det är osäkert om utträdet kommer att ske avtalslöst, en så kallad hård Brexit.

En hård Brexit kan komma att påverka ekonomiska aktörer som tillverkar byggprodukter eller som handlar med byggprodukter från Storbritannien. Exempel på sådana konsekvenser beskrivs nedan.

Observera att förhandlingar pågår och att förutsättningarna kan komma att förändras. Denna nyhet är baserad på den information som finns tillgänglig 6 februari 2019.

Uppdatering 1 mars: länk till information från brittiska regeringen som kan vara särskilt relevant för de ekonomiska aktörer som säljer byggprodukter till Storbritannien.

Distributörer blir importörer

Den som köper byggprodukter i ett EU-land och säljer inom Sverige definieras som distributör. Den som köper byggprodukter från Storbritannien och säljer dem i Sverige ska efter Brexit definieras som importör och ska uppfylla motsvarande skyldigheter.

Tillverkare

Tillverkare och importörer som är etablerade i Storbritannien ses inte längre som ekonomiska aktörer etablerade i unionen. Dock gäller samma krav som tidigare på prestandadeklaration och CE-märkning för de produkter som tillverkas i Storbritannien och sätts på den europeiska inre marknaden.

Anmälda organ måste finnas inom EU

Brittiska anmälda organ förlorar sin status som anmälda organ, vilket innebär att tillverkare inom unionen som anlitat brittiska anmälda organ behöver vända sig till anmälda organ i annat EU-land, exempelvis Sverige.

Tillverkare av byggprodukter som är föremål för system 1+, 1 eller 2+ för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda måste säkerställa att de har intyg från ett anmält organ i ett EU-land för de produkter som släpps ut på marknaden efter Storbritanniens utträde.

Byggprodukter som redan satts på marknaden

Byggprodukter som är tillverkade i Storbritannien och som lagligen satts på marknaden före Storbritanniens utträde ur EU får fortsättningsvis tillhandahållas på den inre marknaden.

Om länkarna i "Relaterad information"

EU-kommissionens information till berörda aktörer beskriver förändringarna för tillverkare, distributörer, importörer och anmälda organ. Dokumentet är på svenska.

EU-kommissionens så kallade position paper om varor som redan satts på marknaden beskriver hur dessa ska hanteras. Dokumentet är på engelska.

Regeringen ger allmänna beskrivningar av förväntade förändringar inom många olika områden.

Swedac beskriver i sin rapport om hur varuområdet generellt påverkas. Observera att terminologin inom varuområdet ibland skiljer sig från terminologin inom byggproduktområdet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej