Nya eller ändrade europeiska bedömningsdokument, EAD - december 2017

Nyhet,

Nya eller ändrade bedömningsdokument som kan användas som grund för frivillig CE-märkning har citerats. Det är därmed möjligt för tillverkare vars produkter omfattas av dessa dokument att CE-märka sina produkter.

Den 15 december 2017 citerades ett antal nya europeiska bedömningsdokument, EAD, i Europeiska Unionens officiella tidning, EUT. EAD är harmoniserade tekniska specifikationer för frivillig CE-märkning av byggprodukter. Följande EAD är nya i den senaste citeringen. Hela listan finns i "Relaterad information".

 • 040007-00-1201 - Värmeisoleringsprodukter med värmestrålningsreflekterande ytor
 • 040650-00-1201 - Formsprutade plattor av polystyrenskum som lastbärande lager och/eller värmeisolering utanför vattentätningen
 • 040777-00-1201 - Cellglasplattor som lastbärande lager och värmeisolering utanför vattentätningen
 • 050013-00-0301 - Sfäriskt och cylindriskt lager med särskilt glidmaterial av fylld PTFE med fast smörjmedel och armeringsfibrer
 • 120011-00-0107 - Elastisk expansionsfog för vägbroar med elastisk tätningsmassa baserat på syntetisk polymer som bindemedel
 • 130087-00-0204 - Modulära konstruktionssystem
 • 160004-00-0301 - Spännsystem för efterspänning av bärande konstruktioner
 • 160027-00-0301 - Särskilt fyllnadsmaterial för efterspänningssatser
 • 200043-01-0103 - Pålar av segjärn
 • 220069-00-0402 - Plana och profilerade (med mönster) takplattor av återvunnet plastmaterial för helt burna brutna tak
 • 330076-00-0604 - Injekteringsankare av metall, avsedda för infästning i murverk
 • 330499-00-0601 - Fästdon av förbandstyp för användning i betong
 • 350140-00-1106 - Puts och putssystem för användning som brandskyddande produkter
 • 350141-00-1106 - Brandtätningar för linjära fogar och öppningar
 • 350142-00-1106 - Brandskyddande skivor, plattor, mattor och byggsatser
 • 350402-00-1106 - Reaktiva ytbeläggningar för brandskydd av stålkonstruktioner (feltryck i citeringen)
 • 350454-00-1104 - Genomföringstätningar

Där är ett feltryck i citeringen gällande "350402-00-1106 - Reaktiva ytbeläggningar för brandskydd av stålkonstruktioner". I citeringen står det felaktigt ...1101. Läs mer om detta i EOTAs nyhet om citeringen i "Relaterad information".

Vad betyder detta?

EAD gör det möjligt för tillverkare att frivilligt CE-märka sina produkter även om de inte omfattas av en harmoniserad standard. Läs mer om detta under "Frivillig CE-märkning" i relaterad information.

Tillverkaren betalar inte för ett europeiskt tekniskt bedömningsdokument. Däremot tar det tekniska bedömningsorganet betalt för tjänsten att utföra en europeisk teknisk bedömning, ETA, i enlighet med EAD. Detta liknar förhållanden när tillverkaren måste anlita ett anmält organ, i de fall det finns en harmoniserad standard för produkten.

Har tillverkaren fått en ETA, är det obligatoriskt att upprätta prestandadeklaration och CE-märka produkterna som stämmer med denna ETA.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej