Nya eller ändrade europeiska bedömningsdokument, EAD - oktober 2016

Nyhet,

Nya eller ändrade bedömningsdokument som kan användas som grund för frivillig CE-märkning har citerats. Det är därmed möjligt för tillverkare vars produkter omfattas av dessa dokument att CE-märka sina produkter.

Den 14 oktober 2016 citerades ett antal nya europeiska bedömningsdokument, EAD, i Europeiska Unionens officiella tidning, EUT. EAD är harmoniserade tekniska specifikationer för frivillig CE-märkning av byggprodukter. Följande EAD är nya i den senaste citeringen. Hela listan finns i relaterad information.

 • 010001-00-0301 Väggelement av förtillverkad betong med punktförbindningar
 • 020011-00-0405 Tak-, golv-, vägg- och innertaksluckor som möjliggör tillträde eller användning som en nödutgångsdörr, med eller utan brandmotstånd
 • 040065-00-1201 Värme- och/eller ljudisolerande plattor baserade på expanderande polystyren och cement
 • 040090-00-1201 Fabrikstillverkade skivor och produkter av formgjuten expanderad polymjölksyra (EPLA) för värme och/eller ljudisolering
 • 060001-00-0802 Skorstensbyggsats med rökrör av lera/keramik med klassificering T400 (minimum) N1 W3 Gxx
 • 060003-00-0802 Skorstensbyggsats med rökrör av lera/keramik och specifik yttervägg med klassificering T400 (minimum) N1 W3 Gxx
 • 080002-00-0102 Icke-förstärkande, sexkants geonät för stabilisering av obundna granulära lager genom sammanlåsning av materialet
 • 090017-00-0404 Punktinfäst vertikal glasfasad
 • 130011-00-0304 Prefabricerade skivor av mekaniskt sammanfogat fyrkantsågat trä, avsedda att användas till bärande konstruktioner i byggnader
 • 130013-00-0304 Massiva element av trä – Element bestående av hoplaxade plankor att användas till bärande konstruktioner i byggnader
 • 130167-00-0304 Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke – Stammar med räta sidor och vankant – barrvirke
 • 150003-00-0301 Höghållfasthetscement
 • 180008-00-0704 Golvbrunn - med utbytbara mekanisk slutare
 • 200002-00-0602 Dragstångssystem
 • 200014-00-0103 Pålskarvar och bergskor för betongpålar
 • 200026-00-0102 Ståltrådsnät system för armerad fyllning
 • 200039-00-0102 Gabioner av zinkbelagt vävt sexkantnät
 • 220008-00-0402 Takfotsprofiler för terrasser och balkonger
 • 230025-00-0106 Flexibelt system för sluttningsstabilisering och rasskydd
 • 330008-02-0601 Ankarskenor
 • 330079-00-0602 Golvfästen för durkplåt och gallerdurk
 • 330080-00-0602 Högfriktionsklämma för stålkonstruktioner
 • 330084-00-0601 Stålplatta med ingjutningsfästdon
 • 340002-00-0204 Armeringspaneler för bärande konstruktioner, med integrerad värmeisolering
 • 340020-00-0106 Flexibla byggsatser avsedda att stoppa slamströmmar och jordskred/grunda jordskred
 • 350134-00-1104 Brandsäkert vattenlås med expanderande brandskyddspasta (i kombination med rostfri golvbrunn)

Vad betyder detta?

EAD gör det möjligt för tillverkare att frivilligt CE-märka sina produkter även om de inte omfattas av en harmoniserad standard. Läs mer om detta under "Frivillig CE-märkning" i relaterad information.

Tillverkaren betalar inte för ett europeiskt tekniskt bedömningsdokument. Däremot tar det tekniska bedömningsorganet betalt för tjänsten att utföra en europeisk teknisk bedömning, ETA, i enlighet med EAD. Detta liknar förhållanden när tillverkaren måste anlita ett anmält organ, i de fall det finns en harmoniserad standard för produkten.

Har tillverkaren fått en ETA, är det obligatoriskt att upprätta prestandadeklaration och CE-märka produkterna som stämmer med denna ETA.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej