Nyheter om standarder med mera

 • Nyhet, Ny dom om standarders omfattning

  Det har kommit en dom från den så kallade Tribunalen som hör till Europeiska Unionens domstol. Domen handlar om harmoniserade standarder för byggprodukter. I korthet anges att en medlemsstat ska avstå från ensidiga nationella åtgärder som begränsar den fria rörligheten för dessa harmoniserade undermåliga byggprodukter, även om medlemsstaten anser att en gällande harmoniserad standard är ofullständig.

 • Nyhet, Eurokodavtalet har förlängts

  Eurokoderna översatta till svenska kommer att fortsätta vara fritt tillgängliga fram till årsskiftet.

 • Nyhet, Nya bedömningsdokument mars 2019

  EU-kommissionen har åter börjat citera europeiska bedömningsdokument efter några månaders uppehåll. Sju sådana citerades den 19 mars 2019

 • Nyhet, Nya harmoniserade standarder mars 2019

  EU-kommissionen har börjat citera standarder i Europeiska Unionens officiella tidning igen efter ett långt uppehåll. Den 19 mars gjordes sex sådana citeringar.

 • Nyhet, Brexit får konsekvenser för byggproduktområdet

  Brexit innebär att Storbritannien lämnar EU i slutet av mars 2019. Vilka konsekvenser får det för tillverkare, distributörer och importörer av byggprodukter?

 • Nyhet, Nya bedömningsdokument hösten 2018

  Nya bedömningsdokument som kan användas som grund för frivillig CE-märkning som har citerats i EUT under hösten 2018.

 • Nyhet, Nya bedömningsdokument 2018

  Nya bedömningsdokument som kan användas som grund för frivillig CE-märkning som har citerats i EUT under 2018 till och med den 10 augusti.

 • Nyhet, Nya harmoniserade standarder - mars 2018

  Den 9 mars 2018 citerades några nya- och ändrade harmoniserade standarder i EUT.

 • Nyhet, Bedömningsdokument, EAD

  Nya bedömningsdokument som kan användas som grund för frivillig CE-märkning har citerats i EUT den 15 december.

 • Nyhet, Nya harmoniserade standarder - augusti 2017

  Den 11 augusti 2017 citerades några nya- och ändrade harmoniserade standarder i EUT.

Sidansvarig: Webbredaktionen