På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter om standarder med mera

Nödutrymningsbeslag återkallas

Nyhet,

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt har fastställt Boverkets beslut om tillbakadragande och återkallelse av nödutrymningsbeslaget DEA 901 tillverkat av Dormakaba AB.

Ny dom om standarders omfattning

Nyhet,

Det har kommit en dom från den så kallade Tribunalen som hör till Europeiska Unionens domstol. Domen handlar om harmoniserade standarder för byggprodukter. I korthet anges att en medlemsstat ska avstå från ensidiga nationella åtgärder som begränsar den fria rörligheten för dessa harmoniserade undermåliga byggprodukter, även om medlemsstaten anser att en gällande harmoniserad standard är ofullständig.

Eurokodavtalet har förlängts

Nyhet,

Eurokoderna översatta till svenska kommer att fortsätta vara fritt tillgängliga fram till årsskiftet.

Nya bedömningsdokument mars 2019

Nyhet,

EU-kommissionen har åter börjat citera europeiska bedömningsdokument efter några månaders uppehåll. Sju sådana citerades den 19 mars 2019

Nya harmoniserade standarder mars 2019

Nyhet,

EU-kommissionen har börjat citera standarder i Europeiska Unionens officiella tidning igen efter ett långt uppehåll. Den 19 mars gjordes sex sådana citeringar.

Nya bedömningsdokument 2018

Nyhet,

Nya bedömningsdokument som kan användas som grund för frivillig CE-märkning som har citerats i EUT under 2018 till och med den 10 augusti.

Tillbaka till toppen