På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Distributörer

Bild på byggprodukter, Boverket

Distributör är den som köper och säljer vidare byggprodukter inom EU:s inre marknad. Den som köper produkter från tredjeland är importör. Distributören ska du se till CE-märkning och annan dokumentation följer med produkten när den säljs.

Den som säljer byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard måste efterfråga prestandadeklaration och CE-märkning hos leverantörerna. En distributör får inte sälja produkter som omfattas av en harmoniserad standard, men som inte är CE-märkta.

Som distributör är det därför viktigt att hålla sig informerad om nya harmoniserade standarder för byggprodukter, som publiceras successivt i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Av förväntade cirka 600 harmoniserade standarder för byggprodukter är drygt 450 klara hittills.

Ditt ansvar

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. Distributören ska kontrollera att produkten bär rätt märkning och åtföljs av all nödvändig dokumentation, såsom prestandadeklaration, bruksanvisningar, säkerhetsföreskrifter, och när det behövs, kemikalieinformation om produkten. Distributören får inte upprätta någon av denna dokumentation själv, utan det är tillverkaren som är ansvarig för sin produkt och den medföljande dokumentationen.

Distributören har ansvar för att byggprodukters prestanda inte försämras och att dokumentation inte förändras under den tid som denne hanterar produkten.

Distributören är vidare skyldig att se till att prestandadeklarationen innehåller en unik beteckning på produkten som gör den spårbar (samma beteckning ska finnas i CE-märkningen) och att tillverkaren har uppgett sitt firmanamn eller varumärke samt kontaktuppgifter på produkten. Om distributören har köpt produkten av en importör så ska även denna ha uppgett sitt firmanamn, varumärke och kontaktuppgifter på produkten. Är det inte möjligt att ange information på produkten kan den istället finnas på förpackningen eller på medföljande dokument.

En distributör får inte sälja en byggprodukt om denne har anledning att tro att den faktiska produkten inte stämmer överens med den information som finns i prestandadeklarationen. Misstänker distributören att det finns felaktigheter eller saknas uppgifter i dokumentationen ska denne kontakta tillverkaren, som kan rätta till det. Distributören ska också informera Boverket, se mer under avsnittet marknadskontroll.

Språkkrav

Prestandadeklarationen, eventuell kemikalieinformation, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter ska vara på svenska för byggprodukter som säljs i Sverige. Det är normalt sett tillverkaren som översätter denna dokumentation till det språk som krävs i det land som produkten säljs i. Om tillverkaren inte har gjort en översättning, är det möjligt för distributören att själv översätta prestandadeklarationen och vid försäljning se till att både översättningen och den av tillverkaren underskrivna versionen av prestandadeklarationen följer med produkten.

Utökat ansvar vid försäljning under eget namn

När en distributör säljer byggprodukter under eget företagsnamn eller varumärke räknas denne som tillverkare och är därmed skyldig att själv prestandadeklarera och CE-märka produkterna. Det innebär att den aktör som säljer produkten under sitt eget namn eller varumärke har fulla ansvaret för tillverkningskontrollen och att denne ska ha ett intyg från ett anmält organ när så krävs. Läs mer om tillverkaransvaret på sidan om tillverkare.

Om produkten redan är provad i enlighet med den harmoniserade standarden av den ursprungliga tillverkaren, finns det möjlighet för den som säljer produkten under eget namn att använda provningsresultaten och dokumentationen. För att kunna göra det måste denne ha tillstånd från den ursprungliga tillverkaren.

Tillhandahållande av prestandadeklarationer

Distributören ska själv tillhandahålla prestandadeklarationer, bruksanvisningar, säkerhetsföreskrifter och eventuell kemikalieinformation till kunden. Det räcker inte att hänvisa till tillverkarens eller importörens webbplats. Distributören kan därför behöva ett internt system för att hantera denna dokumentation, så att rätt dokument kan kopplas till rätt produkt.

Prestandadeklarationen kan tillhandahållas genom;

  • pappersutskrift,
  • elektroniskt (e-post), eller
  • webbplatser.

Om distributören gör prestandadeklarationen tillgänglig på sin webbplats och produkten får en uppdaterad prestandadeklaration, så ska den gamla versionen fortfarande finnas tillgänglig på webbplatsen i tio år till. Skulle kunden fråga efter en papperskopia av prestandadeklarationen så måste distributören ge kunden det.

Marknadskontroll

Om distributören har skäl att tro att en produkt kan innebära en risk, till exempel om uppgifterna om prestanda inte är korrekta så att produkten kan vara olämplig att använda för avsett ändamål, måste distributören informera både tillverkaren eller importören och marknadskontrollmyndigheten om detta.

Distributören är också skyldig att ge all information och dokumentation som behövs på begäran av en marknadskontrollmyndighet. I Sverige är Boverket marknadskontrollmyndighet för byggprodukter. På sidan om marknadskontroll finns mer information om Boverkets marknadskontrollarbete.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej