På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

CE-märkning

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk bedömning (ETA) måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. Samma regler gäller i Sverige och övriga länder i EU/EES, Schweiz och Turkiet.

CE-märkningen innebär att byggproduktens egenskaper bedömts och att tillverkaren tar ansvar för att dess prestanda stämmer överens med vad som anges i prestandadeklarationen. CE-märkning av byggprodukter är således inget godkännande eller bevis på att en viss byggprodukt är lämplig att använda i ett visst sammanhang.

Reglerna om CE-märkning av byggprodukter hittas i byggproduktförordningen. Byggproduktförordningen anger de krav som ska vara uppfyllda för att få sälja en byggprodukt i Sverige och övriga länder i EU/EES, Schweiz och Turkiet. Till byggproduktförordningen finns ett antal harmoniserade standarder. Produkter som omfattas av en sådan standard måste vara CE-märkta för att få säljas. För andra produkter är CE-märkning möjlig på frivillig väg genom att en europeisk teknisk bedömning (ETA) utfärdas. Byggproduktförordningen med tillhörande standarder innebär ett gemensamt europeiskt sätt att bedöma och redovisa byggprodukters prestanda.

Film: Kort om CE-märkning

Byggproduktförordningen ställer krav på de aktörer som tillhandahåller byggprodukter på marknaden. Aktörerna grupperas i tre olika kategorier. Boverket har tagit fram en guide där aktörer kan identifiera om de betraktas som tillverkare, distributör eller importör av en byggprodukt.

Tillverkare CE-märker

Det är tillverkaren av en byggprodukt som ansvarar för att all dokumentation enligt byggproduktförordningen upprättas, inklusive CE-märker byggprodukten.

Läs mer om tillverkarens ansvar.

Distributörer och importörer ser till att byggprodukter de säljer är CE-märkta med mera

När en distributör eller importör säljer en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard eller har en ETA ska de se till att byggprodukten är CE-märkt och åtföljs av en prestandadeklaration, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter.

Läs mer om importörens ansvar.

Läs mer om distributörens ansvar.

Vad innebär CE-märkning av byggprodukter

Att en byggprodukt är CE-märkt innebär att produktens prestanda är bedömd i enlighet med en harmoniserad standard eller ETA och att tillverkaren har upprättat en prestandadeklaration och därmed tar ansvar för att byggprodukten uppfyller den prestanda som anges i prestandadeklarationen. Reglerna är desamma i EU/EES, Schweiz och Turkiet vilket betyder att en CE-märkt byggprodukt får säljas på hela den inre marknaden. Att en byggprodukt är CE-märkt innebär dock inte att den är godkänd att använda, eller att den är lämplig att använda. Det är alltid byggherren som måste välja byggprodukter med lämplig prestanda för det byggnadsverk de ska ingå i.

Prestandadeklaration och CE-märkningen

Prestandadeklarationen ska innehålla all information om byggproduktens prestanda avseende de väsentliga egenskaperna samt information om tillverkaren, vilket system för fortlöpande kontroll av prestanda som har tillämpats, i vissa fall vilket tredjepartsorgan som anlitats för att utföra vissa uppgifter etc. CE-märkningen ska också innehålla mer än bara bokstäverna CE. Bland annat ska det framgå vilken produkttyp CE-märkningen avser, vem som tillverkat produkten, vilket anmält organ (när det är aktuellt) som anlitats, prestanda avseende de väsentliga egenskaperna mm.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej