Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändring av regler

Granskad:

Boverket har sammanställt information om kommande regeländringar som kommer att påverka tillhandahållandet av byggprodukter på den inre unionsmarknaden.

Översyn av byggproduktförordningen

EU-kommissionen presenterade den 30 mars 2022 ett förslag till en förnyad byggproduktförordning. Se länk i relaterad information.

Förslaget har varit föremål för förhandlingar i Europeiska unionens råd. Rådet har antagit en förhandlingsposition som kommer att ligga till grund för vidare förhandlingar, som inleds när Europaparlamentet har antagit sin ståndpunkt. Se länk i relaterad information. 

Dessutom pågår inom det så kallade CPR Acquis, vilket innebär en översyn av de harmoniserade standarder som finns för byggprodukter.

Brexit och byggprodukter, vad sker nu?

Den 1 februari 2020 verkställdes Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen. Unionslagstiftningen var tillämplig till och med den 31 december 2020. Boverket har sammanfattat vad som sker här efter, och vilka regler som gäller för handel mellan Storbritannien och EES-länderna. För mer information, se vänsterspalten.

Swedac har tagit fram information om vad som gäller efter Brexit för anmälda organ, se länken under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen