På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Material i kontakt med dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, och det är av stor betydelse att dricksvattnet är av god kvalitet. Denna vägledning handlar om att material för rör, ventiler, blandare med mera inte ska påverka kvalitén på dricksvatten negativt.

Livsmedelsverket har regler om kvalitet på dricksvatten från både vattenverk och enskilda brunnar. Boverkets regler handlar om att en byggnads installationer för tappkallvatten inte ska försämra dricksvattnet så att det inte uppfyller Livsmedelsverkets regler.

Vilken betydelse har kvaliteten på dricksvattnet för hur ämnen avges från materialet till tappvattnet

Plaströr, gummikopplingar och andra organiska produkter kan vara tillverkade av hundratals ämnen, medan metaller kan bestå av olika legeringar. För produkter av metall gäller att dricksvattenkvaliteten har betydelse för i vilken utsträckning produkten avger ämnen till dricksvattnet. Plast, gummi och andra organiska produkter är inte lika beroende av vattenkvaliteten som metallprodukter, utan det som främst har betydelse för i vilken utsträckning ämnen avges är tillverkningsprocessen.

Vad anger byggreglerna

Boverkets byggregler, BBR, föreskriver att tappvatteninstallationer ska utföras av sådana material att inte ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen kan utlösas i tappvattnet. En metall är särskilt nämnd i byggreglerna, och det är bly. I ett allmänt råd anges värden som inte bör överstigas i fråga om mängden upplöst bly i vattnet i tappställen där man normalt tar vatten för att dricka, till exempel i kök och i tvättställ. Anledningen till att bly behandlas särskilt i det allmänna rådet är risken för att foster och små barn ska skadas av för höga halter av bly i blodet.

Hur vet man om en produkt är lämplig att använda

Det är byggherren som ansvarar för att kraven i BBR uppfylls. Byggherren ska välja produkter med kända egenskaper i de avseenden som har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven. Därför är det viktigt för byggherren att det finns dokumentation från tillverkaren som visar vilka vattenkvaliteter som produkten är lämplig för. Om man har svårt för att själv bedöma om produkten är lämplig för viss användning, kan man använda produkter som är typgodkända. Att en produkt är typgodkänd innebär att ett ackrediterat företag har certifierat, dvs. godkänt, att produkten uppfyller krav i BBR för en viss användning.

Här kan du läsa mer om typgodkännande

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej