Mark- och vattenanvändning

Mark- och vattenanvändningskartan redovisar grunddragen av den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen.

Modellen visar de kategorier som mark- och vattenanvändningen innehåller. De övriga två aspekterna i ÖP-modellen , utvecklingsinriktning samt riksintresse, LIS och andra värden, visas på respektive sida.
Modellen visar de kategorier som mark- och vattenanvändning innehåller. De övriga två aspekterna i ÖP-modellen visas på respektive sida. Illustration: Boverket

Användningarna läggs ut som ytor och för varje yta definieras en användning som sedan kan preciseras vid behov. Transportinfrastruktur kan dock läggas ut som linjeobjekt och överlagra andra användningar om det är lämpligare och till exempel ger en tydligare plankarta.

Hela kommunens yta ska omfattas av mark- och vattenanvändning och de olika användningarna kan användas för både markområden och för vattenområden. Användningen Natur och friluftsliv kan till exempel vara ett motionsområde med motionsspår, grillplatser etcetera inom ett markområde, men även badplats, fritidsfiske etcetera i ett vattenområde.

Teknisk struktur för ÖP-modell 2.0

Den tekniska strukturen för ÖP-modell 2.0 är tillgänglig som öppen data i Excel, se Relaterad information. Där finns beskrivning av den information som ska redovisas i respektive kolumn. Du hittar informationen som kommentar till fältet för rubriken.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej