På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Järfälla - helhetssyn och uppföljning

Granskad:

I Järfälla kommun har man tagit fram en samlad hållbarhetsbedömning som hanterar både sociala, ekologiska, ekonomiska och rumsliga dimensioner och integrerat denna i processen med framtagandet av den nya översiktsplanen.

Emelie Grind
Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun. Foto: Annika Magnusson

"Bedömningen hjälpte oss att återkommande reflektera kring frågan om översiktsplanen förbättrar förutsättningarna att leva och verka hållbart i Järfälla" berättar Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla kommun och del i styrgruppen för översiktsplanearbetet.

Hållbarheten är ett övergripande mål i översiktsplanen. Målet är utformat med utgångspunkt i kommunens definition av en hållbar utveckling. Fem delmål finns formulerade för att nå hållbarhetsmålet och möta de utmaningar som Järfälla kommun har. Målen är uppföljningsbara och uppföljningen ses som ett systematiskt sätt att följa om översiktsplanen leder till någon konkret förändring.

Under följande sidor kan du läsa mer om hur Järfälla kommun har arbetat med att integrera hållbarhetsbedömningen i processen med att ta fram översiktsplanen. Du kan också läsa om hur de har arbetat med att följa upp sitt övergripande mål om hållbarhet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen