På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Halmstad - bedömer hållbarheten brett

Granskad:

När Halmstads kommun skulle ta fram sin nya översiktsplan valde de att utöka den lagstadgade miljökonsekvensbedömningen till att även innefatta en bred och djupgående konsekvensanalys av planens ekonomiska och sociala följder. Målet med detta var att skapa ett dokument där såväl de ekologiska som de sociala och ekonomiska konsekvenserna av översiktsplanen är samlade. Såväl positiva som negativa konsekvenser lyftes.

Kommunen valde även att analysera i vilken grad översiktsplanen svarar mot kommunens prioriterade nationella, regionala och kommunala mål, planer och program samt vilka extra åtgärder som de behöver komplettera med för att nå de mål som inte nås även om översiktsplanen realiseras.

Martina Pihl Fritsi
Martina Pihl Fritsi, översiktsplanerare, Halmstads kommun. Foto: Martina Pihl Fritsi

"I en översiktsplan handlar det om att göra avvägningar och då är det viktigt att man tänker på alla tre hållbarhetsdimensionerna när man gör avvägningarna" säger Martina Pihl Fritsi som är översiktsplanerare i Halmstad sedan sju år tillbaka. "Det var därför vi valde att göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tar hänsyn till alla tre dimensionerna och inte bara den miljömässiga".

Ytterligare en bidragande orsak till att Halmstad valde att ta hänsyn till alla dimensionerna i miljökonsekvensbeskrivningen/konsekvensbeskrivningen var att de därigenom på ett tydligt sätt lever upp till de anspråk på konsekvensredovisning som plan- och bygglagen och miljöbalken har när det gäller översiktsplanens konsekvenser. Under fliken fördjupning kan du hitta mer information om hur Halmstad tog fram sin översiktsplan och konsekvensbeskrivning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen