Process för hållbar utveckling i översiktsplaneringen

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid. När översiktsplanen tydligt beskriver målen och strategierna för en hållbar utveckling så ger planen bättre vägledning för efterföljande beslut och avvägningar.

En översiktsplanering som sker kontinuerligt kan underlätta arbetet med hållbarhet i den fysiska planeringen. Översiktsplanen är ett instrument som både kan hantera hållbar utveckling men även förvalta redan byggda strukturer på ett hållbart sätt.

Avsikten med detta avsnitt är att beskriva en processmetodik som inspiration till kommunernas arbete med implementering och bedömning av hållbarhet i den fysiska miljön och i framtagandet av strategier för den framtida utvecklingen. Utgångspunkten är en nulägesbeskrivning och uppföljning. Metodiken är tänkt att vara flexibel och ge inspiration utifrån respektive kommuns specifika planeringssituation.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej