Om vägledningen

Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram denna vägledning för att underlätta arbetet med hållbar utveckling i den översiktliga planeringen. Texterna bygger på information från undersökningar i samband med uppdraget och på sammanställning av information från olika tidigare rapporter och vägledningar som berör ämnet.

I arbetet med vägledningen har Tillväxtverket, Naturvårdsverket, SKL och planerare från kommuner, länsstyrelser och den privata sektorn konsulterats.

Vägledningen innehåller tips och exempel på hur man kan göra för att få till ett ökat hållbarhetsfokus i översiktsplaneringen samt information om vad som gäller enligt lag. Den är tänkt att vara till stöd för kommunala planerare som arbetar med översiktsplanering. Politiker och andra tjänstemän inom kommunen som jobbar med trafik, bostäder, grönstruktur, miljö, hälsa och andra frågor med koppling till den fysiska planeringen, kan också ha nytta av vägledningen liksom länsstyrelserna i sin roll av samrådspart till kommunerna.

Vägledningen är inte tvingande och har ingen rättsverkan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej