På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller vid detaljplanering

Buller är en viktig faktor att ta hänsyn till vid planläggning i bullerutsatta lägen. Genom att planera och utforma tillkommande bebyggelse går det att skapa goda boendemiljöer även i utsatta lägen.

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt till möjligheterna att förebygga bullerstörningar.

Forskning visar att buller kan påverka människors hälsa negativt, och att denna påverkan ofta underskattas. Därför är det viktigt med åtgärder för att minska bullret.

Buller är en viktig faktor att ta hänsyn till

Mycket av dagens samhällsplanering är inriktad på att förtäta befintlig bebyggelse, omvandla tidigare verksamhetsområden till bostadsområden samt blanda bostäder, service och verksamheter så att de ligger nära varandra. Det finns många fördelar med det, men en nackdel är att fler människor kan komma att utsättas för buller i sin boendemiljö. Genom att planera och utforma tillkommande bebyggelse går det ändå att skapa goda boendemiljöer även i bullriga lägen.

Regler och vägledning

Regler om planläggning i bullerutsatta lägen finns framför allt i PBL och miljöbalken samt i plan- och byggförordningen och förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216). Boverket har också tagit fram en vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder (2015:21), ta del av denna under rubriken Publikationer i "Relaterad information".

Mer information

I webbutbildningen "Buller i PBL" får du lära dig mer om hur buller hanteras i olika delar av PBL-processen. Ta del av utbildningen under rubriken Webbutbildningar i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej