På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter

Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter reglerar andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas storlek. Bestämmelsen betecknas på plankartan med v.

Kommunen kan i detaljplan reglera storlek på lägenheter i bostadsbyggnader. Det kan handla om bruksarea, antal rum i lägenheter eller motsvarande. Både största och minsta storlek är möjliga att reglera.

Det är också möjligt att reglera andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader. Med lägenheter av olika slag menas till exempel vanliga bostadslägenheter, studentlägenheter, servicelägenheter eller olika lägenhetstyper för kollektivboende. Det går också att reglera fördelningen mellan lägenheter av olika storlekar eller mellan lägenheter med olika antal rum. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 578)

Skäl för att reglera fördelning av lägenheter

Regleringar av andelen lägenheter av olika slag bör endast användas om det finns sociala skäl eller bostadsförsörjningsskäl. Det kan till exempel vara om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning uttrycker ett behov av lägenheter av en viss storlek. Detta kan då uppnås genom att det i detaljplaner anges att vissa byggnader ska innehålla ett minsta eller högsta antal lägenheter och storleken på dessa. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 578)

Förenlighet med byggrätten

Vid reglering av storlek på lägenheter är det viktigt att bestämmelsen är förenlig med planens bestämmelser om bebyggandets omfattning.

Tillämpning av planbestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter

Bestämmelser om lägenhetsfördelning och lägenhetsstorlek ska prövas i bygglov för nybyggnad och för åtgärder som påverkar fördelning eller storleken på lägenheter. För att byggnadsnämnden i lovskedet ska kunna avgöra om åtgärden uppfyller bestämmelsen krävs att sökanden lämnar in de handlingar som behövs för prövningen.

Beteckningar och bestämmelser

Egenskapsbestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter anges på plankartan med v. Om det finns flera olika bestämmelser för lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter bör v kompletteras med index i form av en nedsänkt siffra för att planbestämmelserna ska kunna särskiljas från varandra. Om bestämmelsen gäller inom hela planområdet behöver ingen beteckning anges på plankartan. Bestämmelsen behöver då endast anges bland planbestämmelserna.

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen. Lagstödet för bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter är PBL 4 kap 11 § p. 3.

Exempel

I exempel nedan symboliserar nummertecknet, #, nedsänkta indexsiffror.

Beteckning Bestämmelse
v# Lägenheternas storlek får maximalt vara 35 m2 (4 kap 11 § p. 3)
v# Lägenheter ska bestå av minst tre rum och kök (4 kap 11 § p. 3)
v# Minst fem lägenheter ska bestå av fyra rum och kök (4 kap 11 § p. 3)
v# Minst 30 % av lägenheterna ska bestå av två rum och kök (4 kap 11 § p. 3)
v# Lägenhetsfördelningen ska vara 50 % studentlägenheter (4 kap 11 § p. 3)
v# 80 % av lägenheterna ska utgöras av lägenheter på max 35 m2 (4 kap 11 § p. 3)
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej