Ny på jobbet som detaljplanehandläggare

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som är ny på jobbet som detaljplanehandläggare och som har begränsad erfarenhet av plan- och bygglagen. Målet är att du efter att ha genomfört utbildningen ska känna dig stärkt i rollen som detaljplanerare.

Utbildningen är utformad så att nya medarbetare ska komma in i rollen som detaljplanerare, men även mer erfarna medarbetare kan ha nytta av den.

Utbildningen ger ökade insikter om detaljplaneinstrumentets funktion och planprocessens olika delar och komplexitet. Den ger ökad kunskap om arbetet med detaljplanens innehåll och utformning samt vilka konsekvenser olika regleringar kan få. Utbildningen ger också en förståelse för detaljplanerarens roll och andras roller och ansvar i detaljplaneprocessen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av 11 lektioner som går igenom detaljplaneprocessens olika delar och möjligheterna att reglera med detaljplan.

 1. Introduktion till utbildningen
 2. Starta planarbetet
 3. Ta fram planhandlingar
 4. Samråd
 5. Vad händer efter samrådet?
 6. Granskning och avsluta planarbetet
 7. Att reglera med planbestämmelser
 8. Användningsbestämmelser
 9. Egenskapsbestämmelser
 10. Administrativa bestämmelser
 11. Forma planen och välj planbestämmelser

Varje lektion innehåller föreläsningar och diskussioner med olika experter. Det finns också exempel på arbetsmetoder från olika kommuner och e-learningmoduler med textavsnitt och övningar. Du får också följa ett planexempel genom hela detaljplaneprocessen.

Webbutbildningen tar totalt cirka 8 timmar att genomföra och finns även som tillgänglighetsanpassad pdf.

Gå utbildningen

Du kan genomföra utbildningen när, var och hur du vill. Det funkar alltså alldeles utmärkt att genomföra den själv på det egna kontoret. Vi som har utformat utbildningen tror dock att du har mest nytta av att helt eller delvis gå utbildningen tillsammans med kollegor eller i ett nätverk. Det kan vara värdefullt för nya medarbetare att kunna diskutera innehållet och hur den egna arbetsplatsen hanterar olika frågor med mer erfarna kollegor.

Sätt av tid i almanackan i samråd med din chef för att genomföra lektionerna, ha tid för reflektion och möjlighet att relatera till egna exempel.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej