Kommande webbutbildning: Ny på jobbet som byggnadsinspektör

Boverket arbetar med att ta fram en webbutbildning för dig som är ny på jobbet som byggnadsinspektör och som har begränsad erfarenhet av plan- och bygglagen. Webbutbildningen beräknas lanseras under slutet av 2019.

Utbildningen utformas så att nya medarbetare ska komma in i rollen som byggnadsinspektör, men även mer erfarna medarbetare kommer att kunna ha nytta av den.

Utbildningens innehåll

I lärandemålen för utbildningen ingår bland annat att tydliggöra rollen som byggnadsinspektör i byggprocessens olika delar, från tekniskt samråd till slutbesked, att få översiktlig kunskap om de 10 tekniska egenskapskraven samt att lära sig hur man söker efter regler och vägledning i PBL kunskapsbanken.

Utbildningen kommer preliminärt att omfattar ca 17 lektioner i varierande längd, uppdelade i två block. Block 1 berör byggprocessen enligt plan- och bygglagen och block 2 omfattar de tekniska egenskapskraven med tillhörande föreskrifter i byggreglerna. Lektionerna kommer att vara sammansatta av både klickbar e-learning, inspelade föreläsningar, exempel från kommuner och övningsuppgifter.

Arbetet med utbildningen

Innehållet i utbildningen har utvecklats av en arbetsgrupp bestående av erfarna byggnadsinspektörer, experter på de tekniska egenskapskraven och jurister med inriktning på byggprocess och byggregler.

Pilotutbildningar har hållits vid tre tillfällen i Stockholm och Malmö. Sammanlagt deltog ett åttiotal av kommunernas byggnadsinspektörer för att testa och utveckla innehållet i utbildningarna. De fysiska utbildningarna bestod av korta föreläsningar av experter, grupparbeten och frågor från deltagarna. För att skapa interaktivitet avslutades varje avsnitt med kunskapsfrågor som deltagarna fick besvara via sina mobiltelefoner. Ett uppskattat moment som passar bra även i webbutbildning.

Två kvinnor bredvid varandra. Den ena håller i en mikrofon i handen och pratar i den.
Annika Lindström, byggnadsinspektör och expert på Boverket, flankeras av inspektör och tillgänglighetsexpert Johanna Edberg under en pilotutbildning. Foto: Ing-Marie Bergqvist

Några av kursdeltagarna hade knappt hunnit börja sin tjänst som byggnadsinspektör, medan andra hade arbetat i några månader och upp till ett år. Den gemensamma nämnaren var att de var nya på jobbet i sin roll och att alla var ivriga att lära sig så mycket som möjligt. Flera av deltagarna ansåg att det bästa med att arbeta som byggnadsinspektör var att hjälpa människor att förverkliga sina drömmar om ett nytt boende och att bidra till samhällsutvecklingen. Deras största utmaningar är att våga ställa hårdare krav på ett pedagogiskt sätt och med pondus, samt att få till en samsyn - inte minst internt bland kollegorna.

Totalt sett var deltagarna mycket nöjda och gav utbildningen ett toppbetyg på 4,25 på skalan 1-5. När de fick beskriva utbildningen med tre ord så var det: Lärorik, Bra och Intressant. Deras viktigaste lärdomar som de kommer att ha nytta av i sitt arbete, var att de hade fått bredare kunskaper gällande PBL och vad som förväntas i rollen som byggnadsinspektör, hur en kontrollplan bör se ut och hur de kan använda PBL kunskapsbanken för att hitta information.

Nu pågår arbetet med att utveckla materialet till en webbaserad utbildning. Webbutbildningen beräknas lanseras under slutet av 2019.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej