På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadsnämndens PBL-tillsyn

Boverket arbetar med att ta fram en webbutbildning om byggnadsnämndens PBL-tillsyn. Utbildningen riktar sig till dig som har erfarenhet av lov- och byggprocessen men som har begränsad erfarenhet av PBL-tillsyn. Webbutbildningen beräknas lanseras i slutet av 2020.

Utbildningens innehåll

Ett av syftena med utbildningen är att underlätta och snabba upp processen för byggnadsnämnderna att introducera medarbetare inom PBL-tillsyn och därigenom understödja en rättssäker och effektiv hantering av PBL-ärenden i hela landet. Målet är att deltagaren efter genomförd utbildning ska känna sig stärkt i sin roll att kunna hantera tillsynsärenden enligt PBL.

Materialet kommer vara uppdelat i lektioner och uppskattningsvis ta sammanlagt tre timmar att gå igenom. Utbildningen kommer att innehålla en kombination av klickbar e-learning, inspelade föreläsningar, paneldiskussioner, reportage och övningsuppgifter.

Lektioner

  1. Att arbeta med PBL-tillsyn och introduktion
  2. Inleda och handlägga tillsynsärende
  3. Besluta tillsynsärende
  4. Verkställighetsmedel
  5. Byggsanktionsavgifter
  6. Expediering, delgivning och rättidsprövning
  7. Uppföljning av tillsynsbeslut 
  8. Ansökan om utdömande av vite

Arbetet med utbildningen

Innehållet i utbildningen utvecklas av en arbetsgrupp med olika kompetenser och erfarenhet av PBL-tillsyn på byggnadsnämnd: jurister, tillsyns- och lovhandläggare och byggnadsinspektör. Arbetsgruppen omfattar personer från länsstyrelse och kommuner vid sidan av Boverkets medarbetare.

Som ett led i utvecklingen av webbutbildningens innehåll genomförs en pilotutbildning med utrymme för frågor, reflektioner och utvärdering av innehållet från kursdeltagarna. Återkopplingen från deltagarna utgör också grund för slutlig utformning av innehållet inför produktion av den digitala kursen

Sista fasen omfattar produktion av filmer, e-learning och övningar inklusive textning och speakerinspelning. Utbildningen beräknas lanseras i slutet av 2020.

Mer information

Vill du veta mer om tubildningen är du välkommen att höra av dig. Kontaktuppgifter finner du under rubriken "Kontakt" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej