Bygglovsbefriat väderskydd för kollektivtrafiken

Nyhet,

Boverket har publicerat en vägledningstext i PBL kunskapsbanken om bygglovsbefriat väderskydd för kollektivtrafiken.

Fristående väderskydd för kollektivtrafiken kan, under vissa förutsättningar, uppföras utan bygglov. Med väderskydd avses skydd för olika slag av kollektivtrafik till exempel buss och spårvagn. Lovplikten för dessa byggnader ändrades i samband med den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2017.

Veta mer

Ta del av vägledningstexten under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Ta del av de ändringar i PBL som trädde i kraft 1 juli under rubriken "Nyheter" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej