På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillfälliga vaccinationslokaler

Granskad:
Nyhet

Byggnader som tillfälligt ska användas för vaccination mot covid-19 räknas som tillfälliga vårdbyggnader. Sådana byggnader omfattas därmed av de undantag från plan- och byggreglerna som finns för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder.

I förordning (2020:254) om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19 finns det undantag från krav på bygglov, marklov och anmälan för tillfälliga vårdbyggnader. I förordningen finns även undantag från vissa krav till exempel hänsynskrav, utformningskrav, tekniska egenskapskrav, tomtkrav och kravet på planenlighet för sådana byggnader. Undantagen gäller för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder som behövs på grund av sjukdomen covid-19. Förordningens giltighetstid, senaste datum för påbörjande samt återställande eller återgång har förlängts genom ändringsförordning (2020:867).

Med vårdbyggnad avses en byggnad som behövs för hälso- och sjukvård. I begreppet hälso- och sjukvård ingår åtgärder för att förebygga sjukdomar. Eftersom vaccination görs för att förebygga covid-19 är byggnader som tillfälligt ska användas för vaccination mot covid-19 tillfälliga vårdbyggnader.

Samtliga förutsättningar för att undantag från krav på lov gäller även för tillfälliga vaccinationslokaler. Även förordningens regler om anmälan, skyldighet att underrätta byggnadsnämnden, krav, rivning, återställande och tillsyn gäller för tillfälliga vaccinationslokaler.

Nu gällande undantag innebär att åtgärden måste påbörjas senast den 1 juli 2021 och platsen där åtgärden har vidtagits ska återställas eller byggnadens användning återgå till den ursprungliga senast den 31 december 2021.

Mer information

Ta del av vägledning om undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Ta del av förordning (2020:254) om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19 under rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen