På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny PBL-statistik gällande år 2020

Granskad:
Nyhet

År 2020 fick 15 kommuntäckande översiktsplaner laga kraft, närmare en fjärdedel av alla antagna detaljplaner var ändring av detaljplan och antalet inkomna anmälningar avseende bygglovsbefriade åtgärder ökade med cirka 40 procent jämfört med år 2019. Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning som nu finns tillgänglig på PBL kunskapsbanken.

Statistik om allt från översiktsplan till tillsyn

Boverket följer årligen upp hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas. Uppföljningen innehåller årligt återkommande statistik gällande exempelvis översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och byggnadsnämndens tillsyn. Uppgifterna samlas till största del in via Boverkets plan- och byggenkäter som besvaras av både länsstyrelser och kommuner. Uppgifter hämtas även från Domstolsverket och landets mark- och miljödomstolar, samt Mark- och miljööverdomstolen.

Resultatet av Boverkets uppföljning ska årligen rapporteras till regeringen. För år 2021 är rapporteringen uppdelad i två redovisningstillfällen. Den första redovisningen sker i maj år 2021 och består av de årligt återkommande statistikdelarna av uppföljningen, inklusive sammanställning av länsstyrelsernas uppdrag gällande inriktningsmål avseende handläggningstider för överklagade lovärenden. Den andra redovisningen sker i december år 2021 och består av utpekade temadelar som är specialundersökningar som bara genomförs ett enstaka år. I samband med respektive rapportering publiceras resultatet på PBL kunskapsbanken tillsammans med öppna data.

Mer information

Läs mer om uppföljningen och ta del av statistiken som öppna data på PBL kunskapsbanken, se länkar under Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen