Undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader

Nyhet,

Regeringen har beslutat om undantag från plan- och bygglagen, PBL, för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder till följd av sjukdomen covid-19. De nya reglerna trädde ikraft den 1 maj 2020 men gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020. Nu finns vägledning till reglerna för undantagen på PBL kunskapsbanken.

Riksdagen har genom beslut om ändring i plan- och bygglagen, PBL, gett regeringen ett bemyndigande att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i PBL med anledning av spridningen av en samhällsfarlig sjukdom. Regeringen har även beslutat om en förordning med sådana undantag avseende tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19. De nya reglerna trädde ikraft den 1 maj 2020 men gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020. På PBL kunskapsbanken finns nu en vägledning till undantagen för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder. Där kan du bland annat läsa om vad förordningen innehåller, vilka åtgärder som är undantagna från krav på lov och vad som ses som tillfällig vårdbyggnad.

Mer information

Ta del av länk till vägledningen under rubriken "på PBL kunskapsbanken" i Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej