Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vissa förläggningar och kommunala ankomstboenden måste tas bort senast 30 juni 2023

Granskad:
Nyhet

Glöm inte bort att vissa förläggningar och kommunala ankomstboenden måste tas bort senast 30 juni 2023.

2022 beslutade regeringen om två förordningar med anledning av flyktingsituationen. 

  • Förordningen (2022:298) om undantag från plan- och byggregler för enkla förläggningar för vissa utlänningar
  • Förordningen (2022:297) om undantag från plan- och byggregler för kommunala ankomstboenden för vissa utlänningar

Förordningarna innebär undantag från bland annat bygglovsplikt för vissa åtgärder som behövs för kommunens mottagning av asylsökande. Undantagen gäller dock bara om platsen där åtgärden har vidtagits återställs senast den 30 juni 2023.

Detta innebär att om en sådan åtgärd finns kvar efter den 30 juni 2023 och platsen inte har återställts innan dess, återinträder bygglovsplikt samt de krav som undantas enligt förordningarna. Det innebär också att byggnadsnämnden blir skyldig att utöva tillsyn mot sådana åtgärder från och med detta datum. Byggnadsnämnden kan agera proaktivt genom att informera berörda byggherrar om detta i förväg.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen