Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kom ihåg den certifierade sakkunniges olika roller

Granskad:
Nyhet

Om byggherrens organisation saknar kunskap inom vissa specifika områden kan byggnadsnämnden i en kontrollplan ställa krav på att viss kontroll ska ske av en certifierad sakkunnig. Om byggherren i andra situationer använder sig av en certifierad sakkunnig, exempelvis vid framtagande av handlingar inför bygglov, utförs dessa uppgifter i sådana fall inte inom ramen för personens roll som certifierad sakkunnig.

En certifierad sakkunnig kan behövas om byggnadsnämnden bedömer att en eller flera kontroller inte kan ske på ett betryggande sätt inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll. En certifierad sakkunnig kan då användas för att förstärka kunskapen i byggherrens organisation. Det är i startbeskedet som byggnadsnämnden fastställer den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna, och däri är angivet vem eller vilka som är certifierade sakkunniga. Byggnadsnämnden ska sedan efter kontrollerna gjorts, godta de utlåtanden som de certifierade sakkunniga lämnar in.

Viktigt att komma ihåg är att den roll som certifierad sakkunnig har i samband med kontrollplanen och att stärka byggherrens egenkontroll är mycket begränsad. Däremot är det vanligt att den som jobbar som certifierad sakkunnig även gör andra arbetsuppgifter i ett projekt. Det kan exempelvis handla om att ta fram olika projekteringshandlingar inför startbesked eller som del av en lovansökan. Om byggherren lämnar in projekteringshandlingar som är framtagna av en certifierad sakkunnig, har sådana handlingar inte per automatik större vikt än om handlingen hade varit utförd av någon som inte är certifierad. 

Det finns inget krav på att byggnadsnämnden ska godta projekteringshandlingar, till skillnad från det utlåtande som ska godtas om den certifierade sakkunnig används för att förstärka kontrollen enligt kontrollplanen. Självklart kan användandet av en certifierad sakkunnig visa på att det finns kompetens inom byggherrens organisation, men viktigt att komma ihåg är att det är upp till byggnadsnämnden att som vanligt pröva om åtgärden uppfyller de förutsättningar om krävs för lov.

Certifierade sakkunniga

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen