Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Webbutbildning PBL för landskapsarkitekter

Granskad:
Nyhet

Webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som till exempel landskapsarkitekt eller landskapsingenjör och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utomhusmiljöer.

Målet med webbutbildningen är att du ska få förståelse för plan- och bygglagen (PBL) och en överblick över krav och ansvar som finns enligt PBL. Utbildningen har fokus på de delar av PBL som har betydelse för ditt arbete som landskapsarkitekt. Den tar upp vad som faktiskt kan regleras enligt PBL och hur man kan söka stöd och argument vid avvägningar enligt PBL.

PBL för landskapsarkitekter

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen