På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om detaljplan

Granskad:
Nyhet

Boverket har tagit beslut om föreskrifter om detaljplan, BFS 2020:5, och allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan, BFS 2020:6.

Föreskriften och de allmänna råden träder i kraft den 1 oktober 2020. Kommunerna får börja tillämpa föreskriften direkt vid ikraftträdande, men måste inte göra det. Föreskriften blir obligatorisk att tillämpa på detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021. De allmänna råden börjar gälla omedelbart vid ikraftträdandet 1 oktober 2020.

Bilden visar en tidlinje på när den nya föreskriften träder i kraft och när det gamla allmänna rådet börjar gälla.
Tidlinje för Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan. Illustration: Klara Falk/Boverket

Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan reglerar vilka planbestämmelser som får användas, vad som ingår i varje planbestämmelse och oftast också hur de ska formuleras. Föreskriften innehåller också regler om hur detaljplanens information ska hanteras digitalt, till exempel att viss information ska vara digitalt kopplad till detaljplanen och att alla planbestämmelser ska ha en viss bestämmelsekod.

Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan anger ett sätt som detaljplanen kan redovisas för att tillgodose kravet på tydlighet i PBL och föreskriftens regler. Det allmänna rådet bygger på tidigare praxis för redovisning av reglering i detaljplan och ersätter Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser.

Ny release av Planbestämmelsekatalogen

Boverkets Planbestämmelsekatalog tydliggör hur planbestämmelser ska skrivas och struktureras för att fungera i digitala sammanhang. När föreskriften träder i kraft publiceras en ny release av Planbestämmelsekatalogen. Genom att använda katalogen så uppfylls kraven i PBL och i föreskriften på planbestämmelser.

Vägledning till föreskrifterna och det allmänna rådet

Den vägledning som funnits på PBL kunskapsbanken till det allmänna rådet om planbestämmelser blir i och med att föreskrifterna och det nya allmänna rådet träder i kraft inaktuell. Boverket kommer därför att sammanställa den vägledningen i en pdf som kan användas för planer som görs eller ska göras enligt den vägledningen. Boverket kommer successivt att publicera ny vägledning om planbestämmelser utifrån de nya föreskrifterna.

Webbseminarium

Boverket kommer att sända ett webbseminarium den 1 oktober som handlar om de nya föreskrifterna och allmänna rådet. Ta del av länken under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information.

Föreskrifter om planbeskrivning

Vad gäller de kommande föreskrifterna om planbeskrivning som Boverket remitterat under sommaren är planen att de ska beslutas vid årsskiftet.

Mer information

Ta del av föreskriften och det allmänna rådet under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information.

Ta del av planbestämmelsekatalogen under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Ta del av Boverkets vägledning om planbestämmelser under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Ta del av en pdf med Boverkets vägledning till den förra allmänna rådet under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen