Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nya regler för digitala regionplaner

Granskad:
Nyhet

Boverket håller på att ta fram regler för digitala regionplaner och dessa kommer preliminärt att skickas ut på remiss i november. Syftet med reglerna är att precisera kraven i plan- och byggförordningen för att stötta regioner när regionplaner ska tillgängliggöras och behandlas digitalt.

Tillgängliga och digitala regionplaner

I plan- och bygglagen (PBL) framgår vad en regionplan ska innehålla. I plan- och byggförordningen (PBF) ställs krav på att regionplaner som påbörjas efter den 31 december 2026 ska utformas så att de kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Boverkets kommande föreskrifter kommer precisera dessa krav och tas fram för att stötta regioner i hur de ska uppfylla kraven. Föreskrifterna kommer innehålla regler om hur informationen ska definieras och identifieras.

Varför behövs regler kring digitalisering av regionplaner?

För att nå den fulla potentialen som digitaliseringen möjliggör krävs ett regelverk som anger hur informationen ska definieras och identifieras för att den ska kunna överföras, behandlas och tillgängliggöras digitalt. Detta möjliggör bland annat effektivare informationsflöden mellan olika aktörer i samhällsbyggnadssektorn och utveckling av mer användarvänliga verksamhetssystem för hantering av digitala planer.

När skickas förslaget på remiss?

Förslaget till föreskrifter för regionplan kommer preliminärt skickas ut på remiss i november till samtliga regioner, kommuner och andra berörda aktörer. Mer information om remissen kommer att läggas ut på Boverkets webbplats i samband med remissutskicket.

Bakgrund

I början av februari tog regeringen beslut om en ändring i plan- och byggförordningen som ställer krav på att översiktsplaner och regionplaner ska kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt. Samtidigt fick Boverket ett bemyndigande att ta fram föreskrifter för digitala översiktsplaner och regionplaner.

Regeringens beslut innebär att alla översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter den 31 december 2026 ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Kravet gäller även vid ändring av en plan som påbörjas efter detta datum. Redan beslutade planer och planer som påbörjats före 1 januari 2027 omfattas inte av kravet.

Arbetet med regler för digitala region- och översiktsplaner går att följa på sidan Digitala region- och översiktsplaner samt planeringsunderlag - Boverket

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen