På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny vägledning om kontrollplan kontrollansvarigas roll

Granskad: 
Nyhet

Boverket har uppdaterat sin vägledning om kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL. Bland annat beskrivs hur riskbedömning kan användas som metod för att identifiera kritiska moment under byggtiden, och därför bör leda till punkter i kontrollplanen.

Syftet med en översyn och utveckling av Boverkets vägledning om kontrollplan enligt PBL har varit att byggherrens och byggnadsnämndens resurser ska läggas på rätt saker så att kontrollsystemet bidrar till att minska förekomsten av fel, brister och skador.

Den nya vägledningen tar avstamp i förarbetenas skrivning om vikten av att i förväg försöka föreställa sig vilka misslyckanden som kan tänkas uppkomma under byggtiden. Därför beskrivs i vägledningen hur riskbedömning kan användas som metod för att identifiera kritiska moment som bör leda till punkter i kontrollplanen. Förutom kontrollplanens innehåll beskrivs också hur kontrollplanen kan vara utformad och hur den kan följas upp under bygg- eller rivningsåtgärdens gång.

Vägledningen tar också sikte på kontrollansvarigas och certifierade sakkunnigas offentligrättsliga roll, i relation till andra åtaganden som sådana certifierade personer kan ha gentemot byggherren. De nya vägledningstexterna är också anpassade till lagändringen om byggprodukter som kan återanvändas och vilket avfall som bygg- eller rivningsåtgärden kan ge upphov till.

Mer information

Ta del av vägledningen under rubriken ”På PBL kunskapsbanken” i ”Relaterad information”. Under samma rubrik finns även en länk till en nyhet om lagändringen som trädde i kraft den 1 augusti.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen