Ny vägledning förenklar tillämpningen av reglerna i BBR och EKS

Nyhet,

Vägledningarna i PBL kunskapsbanken har tagits fram för att underlätta förståelsen och tillämpningen av Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS. De behandlar bland annat ämnena brandskydd, energi, tillgänglighet och konstruktion.

Från och med nu riktar sig PBL kunskapsbanken till en bredare målgrupp än tidigare. Hela byggbranschen kan numera få vägledning om BBR och EKS – samlat på samma ställe. De nya vägledningarna har kommit till då det ibland har uppstått svårigheter och problem vid tolkningen och tillämpningen av BBR och EKS. Vägledningarna har till syfte att både öka förståelsen för reglerna men också underlätta för en enhetligare tillämpning av reglerna.

Lättillgängligt och uppdaterat

PBL kunskapsbanken är en digital handbok där Boverket publicerar sina vägledningar om plan- och bygglagen samt numera även vägledningar om våra egna regler. Materialet är både lättillgängligt och uppdaterat tack vare att det publicerats på webben och fylls på efterhand. På de olika webbsidorna i handboken kan du läsa regeltexten direkt så som den ser ut i BBR och EKS.

Ett smakprov på vad de nya vägledningarna handlar om är:

  • tillgänglighet i hygienrum
  • bostadsutformning i studentbostäder
  • brandskydd mellan byggnader
  • legionella
  • verifiering av energikraven
  • snölast på sadeltak
  • olyckslast för trapphus.
Boverkets experter ger ett smakprov på vad man kan läsa om i de nya vägledningarna om BBR och EKS.

Boverkets byggregler

Uppförande av flerbostadshus

Här kan du läsa vägledning om Boverkets byggregler, BBR.

Boverkets konstruktionsregler

Stålbalkar inomhus

Här kan du läsa vägledning om Boverkets konstruktionsregler, EKS.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej