Boverkets Planbestämmelsekatalog tillgänglig som öppna data via ett test-API

Nyhet,

Boverket har tagit fram en testversion av API för Planbestämmelsekatalogen. Dessa öppna data innehåller information om cirka 2 700 planbestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från 1949 och framåt.

Eftersom API:et är en testversion, kommer ändringar behöva göras innan en färdig version kan släppas. Du som använder test-API:et får gärna lämna synpunkter. Boverket tar emot feedback via registraturen@boverket.se.

Öppna data är information öppen för vem som helst att använda

I korthet är öppna data information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att återanvända och vidareutnyttja utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering. Det handlar här om data från Boverket som kan föras över digitalt via ett programmeringsgränssnitt som kallas API.

API ett programmeringsgränssnitt för att använda datan

API:er (Application Programming Interface) kan bearbetas och till exempel användas för att bygga appar för smarta telefoner eller nya webbtjänster. Programvaruleverantörer som gör ritprogram för detaljplaner kan snabbare och smidigare revidera sina program när Planbestämmelsekatalogen uppdateras.

API:et är ett öppet gränssnitt utan krav på registrering. Genom att använda API:et godkänner du de villkor som framgår av användarvillkoren. I den tekniska beskrivningen finns instruktioner för hur du använder API:et. I ”Relaterad information” finns länk till test- API:et, avtalsvillkoren och den tekniska beskrivningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej