Lista över tillstånd, dispenser och anmälan

Nyhet,

Om åtgärden som en lovsansökan gäller också kräver dispens eller tillstånd från eller anmälan till en annan myndighet ska byggnadsnämnden upplysa sökanden om detta. Upplysningar om dispens, tillstånd eller anmälan ska bara lämnas om det är relevant för den aktuella åtgärden. I PBL kunskapsbanken har Boverket publicerat en lista med dispenser, tillstånd och krav på anmälan som kan behövas.

Veta mer

Ta del av listan under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej