På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nya regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon

Granskad:
Nyhet

För den som lämnar in bygglov efter den 10 mars 2021 blir det för vissa byggnader krav på så kallad laddinfrastruktur för laddning av elfordon. I många fall ställs enbart krav på ledningsinfrastruktur, det vill säga förberedelser i form av tomrör och liknande fram till parkeringsplatser, men i vissa fall ställs även krav på laddningspunkter. Boverket har även tagit fram regler med krav på hur laddutrustningen ska utformas samt vägledning till reglerna.

Regleringen som gäller för bygglov inlämnade efter den 10 mars 2021 har beslutats av regeringen i plan- och byggförordningen, PBF. Kraven är införda för att uppfylla det som följer av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda och innebär i korthet:

  • Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.
  • Övriga nya uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.
  • Reglerna ska även tillämpas vid så kallad ombyggnad (påtaglig förnyelse) av en byggnad.
  • För ouppvärmda byggnader ställs inga krav.

Sedan tidigare gäller även följande retroaktiva krav för vissa byggnader:

  • Uppvärmda byggnader, som inte är bostadshus, med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon senast den 1 januari 2025.
  • För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav.

Boverket har beslutat om nya tillämpningsregler

Boverket har beslutat om en ny författning benämnd föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon som började gälla den 1 februari. Länk till författningen finns i Relaterad information.

Boverkets regler innebär krav på hur laddutrustningen ska utformas. Var och när det ska finnas laddinfrastruktur framgår däremot direkt av plan- och byggförordningen. Av Boverkets regler framgår bland annat att laddningspunkter ska ha uttag av Typ 2 eller Combo 2, som är en vanligt förkommande typ av laddningskoppling. Ett vanligt jordat uttag (schuko) räcker därmed inte i de fall det ställs särskilda krav på en laddningspunkt. Vilken effekt som är lämplig och eventuella system för elmätning och debitering är däremot upp till byggherren.

Ska ge fler möjligheter till laddning av elfordon

Kraven ställs på byggnaden och dess tillhörande parkeringsplatser. En sådan laddningspunkt behöver inte vara tillgänglig för allmänheten utan reglerna syftar främst till att skapa möjligheter för laddning av elfordon vid bostäder och arbetsplatser. Observera att Boverkets regler endast gäller när det finns krav på laddinfrastruktur enligt PBF och inte frivilliga installationer som exempelvis privat laddning vid ett småhus.

Mer information

Ta del av föreskriften under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information".

Ta del av vägledningen under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen