Kommenterat rättsfall: Bullerprövning i detaljplan eller bygglov?

Nyhet,

Boverket har kommenterat Mark- och miljööverdomstolen dom 2019-01-22 (Mål nr P 5134-18).

Mer information

Ta del av det kommenterade rättsfallet under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej