Klimatanpassning i översiktsplanen

Nyhet,

2018 infördes en ny bestämmelse i 3 kap Plan- och bygglagen om översiktsplan som innebär att kommuner ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Boverket har därför uppdaterat sin vägledning på PBL kunskapsbanken.

Mer information

Ta del av vägledningen under rubriken ”Klimatrelaterade risker för den byggda miljön” på sidan "Översiktsplanens innehåll" samt under rubriken "”Miljö- och klimataspekter” på sidan "Hänsyn till olika aspekter, värden och förhållanden". Ta del av sidorna under rubriken "PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej