På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Illustrationer i planbeskrivningen uppfyllde inte tydlighetskravet

Granskad:
Nyhet

Den 3 mars 2021 avgjorde mark- och miljööverdomstolen, MÖD, ett mål som handlade om det krav på tydlighet som finns i plan-och bygglagen och som alltid är aktuellt när detaljplaner ska tas fram.

Det aktuella målet gällde ett planområde på ca 10 000 m2 där byggrätten, inklusive befintlig bebyggelse, var cirka 3 100 m2. Kommunen hade i planbeskrivningen med en illustration redovisat befintlig bebyggelse tillsammans med föreslagna byggnader men inte uppgett hur stor den totala byggnadsarean på illustrationen var. Kommunen hade uppgett till domstolen att arean i illustrationen uppgick till 2 472 m2 vilket betydde att en kvarvarande byggrätt om 628 m2 inte hade redovisats. I planbeskrivningen fanns även en skuggstudie ifrån kommunen och i denna fanns heller inte den maximala byggrätten redovisad. När det gällde placering av byggnaderna hade kommunen även uppgett att det genom punkt- och korsprickad mark reglerats att byggnad med 18 meter byggnadshöjd inte fick uppföras närmare fastighetsgräns än 6 meter. Domstolen bedömde dock att plankartan i stället endast reglerade ett minsta avstånd på 4,5 meter för sådan byggnad.

Sammanfattningsvis kom MÖD fram till att det enligt detaljplanen var möjligt att bygga både mer och på annat sätt än vad som framkom i illustrationerna i planbeskrivningen. I och med detta så var det inte möjligt för klagandena att fullt ut bedöma planens konsekvenser och detaljplanen kunde inte anses tillräckligt tydlig och beslutet om att anta detaljplanen upphävdes därför.

Mer information

Ta del av domen från Mark- och miljööverdomstolen under rubriken ”På andra webbplatser” i Relaterad information.

Ta del av Boverkets vägledning om formulera tydliga planbestämmelser under rubriken ”På PBL kunskapsbanken” i Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen