På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller vid idrottsplatser

Granskad:
Nyhet

Målkonflikterna bedöms ha ökat kring idrottsplatser i landets kommuner. Boverket har därför tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som i första hand är avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats, alternativt ny idrottsplats vid befintlig bebyggelse. I vägledningen redovisas rättsfall om idrottsplatser och bostäder som exempel på domstolarnas bedömning av bland annat detaljplanekrav, bygglovsplikt och olägenhet för människors hälsa. 

Vägledningen innehåller inte några ljudnivåer i decibel, i stället föreslår Boverket att en samlad bedömning görs i det enskilda ärendet där ljudnivå är en av flera faktorer som bör vägas in.

Mer information

Ta del av vägledningen under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information"

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen