Godstransporter i fysisk planering

Nyhet,

Boverket har publicerat en vägledning om att arbeta med godstransporter i planeringsprocessens alla delar. Vägledningen ger råd och tips om hur det går att arbeta med godstransporter för att främja en hållbar utveckling, bidra till ett effektivare markutnyttjande och till en mer attraktiv stadsmiljö.

Vägledningen riktar sig främst till aktörer på regional och lokal nivå så som regioner, länsstyrelser och kommuner. Fastighetsägare, byggherrar och logistikaktörer kan också ha nytta av vägledningen.

Mer information

Ta del av vägledningen under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej