Förstudie inför översyn och utveckling av Boverkets vägledning om kontrollplan enligt PBL

Nyhet,

Boverket har genomfört en förstudie för att klargöra Boverkets syn på kontrollplan, den kontrollansvariges roll och i dialog med byggnadsinspektörer, kontrollansvariga, byggherrar och certifieringsorgan se hur vi bäst möter deras behov av vägledning. Ta del av förstudien under rubriken "Publikationer" i "Relaterad information".

Boverket kommer under år 2020 arbeta med att ta fram ytterligare vägledning i PBL kunskapsbanken om kontrollplan och den kontrollansvariges roll.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej