Ändrade konstruktionsregler EKS 11

Nyhet,

Boverket har ändrat i sina föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) EKS. Ändringarna började gälla den 1 juli 2019. Boverket har även uppdaterat sin vägledning till EKS i PBL kunskapsbanken.

De ändrade reglerna, BFS 2019:1 (EKS 11), är ett led i Boverkets kontinuerliga arbete med att se över reglerna för att ta hänsyn till ändringar i eurokoderna och förenkla och förbättra tillämpningen. Ändringarna syftar också till att minska den ökade byggkostnad som införande av eurokoderna medförde.

Ändringarna i korthet

Huvudsakligen omfattar ändringarna följande:

 • Ändrade regler om kontroller
 • Ändrade regler om lastkombinationer
 • Ny modell för last från fordon i byggnader och på gårdsbjälklag
 • Ändrade regler för indelning i brandsäkerhetsklasser
 • Nya regler om brandskydd för Br0-byggnader
 • Ändrade regler om trapphus som enda utrymningsväg
 • Ändrade regler om brandpåverkan för utomhuskonstruktioner
 • Ändrade regler om snölast
 • Ändrade regler om vindlast
 • Nya och ändrade regler om olyckslast
 • Ny regel för utförande av stålkonstruktioner
 • Ändrade regler om cisterner

Ändrad vägledning på PBL kunskapsbanken

I och med att reglerna har ändrats har även vägledningen på PBL kunskapsbanken ändrats.

Här kan du ta del av Boverkets vägledning om Boverkets konstruktionsregler

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej