Buller i lov och förhandsbesked

Nyhet,

Buller är en viktig faktor att ta hänsyn till vid prövning av förhandsbesked och bygglov i bullerutsatta lägen. Regler om buller finns i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, miljöbalken, MB, och förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Boverket har publicerat vägledning som handlar om buller i lov och förhandsbesked i PBL kunskapsbanken.

Mer information

Ta del av vägledningen via länken under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej