På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets ÖP-modell 2.0

Nyhet,

Boverket lanserar nu version 2 av sin översiktsplanemodell. Den ger stöd för innehåll, begrepp och struktur i översiktsplanekartan. Syftet är att underlätta digitalisering, informationsutbyte och skapa en mer effektiv process för alla kommuntyper och plansammanhang.

Plan- och bygglagens krav på ställningstaganden i översiktsplanen fördelas i modellen på tre aspekter; Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning och Riksintressen, LIS och andra värden. Varje aspekt innehåller ett antal kategorier som bör användas i planeringen för en kommunomfattande översiktsplan.

I aspekten Mark- och vattenanvändning har varje kategori även underkategorier om kommunen har behov av att precisera användningen ytterligare. Ett sådant behov uppstår troligen i huvudsak vid ändringar av översiktsplanen för en begränsad geografisk del av kommunen.

Modellen är fri att använda. Lämna gärna dina synpunkter och förslag till förbättringar!

Mer information

Ta del av ÖP-modellen under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej