Boverkets bevakning av rättsfall: Konstruktion utan tak eller väggar ansågs vara ett byggnadsverk

Nyhet,

Boverket refererar och kommenterar Mark- och miljööverdomstolen dom 2015-11-12, mål nr P 5587-14. En konstruktion utan tak eller väggar ansågs var ett byggnadsverk.

Veta mer

Ta del av referatet med kommentar under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej