Tidsbegränsade bygglov

Det finns två bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, som handlar om tidsbegränsade bygglov. Den ena omfattar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder, medan den andra endast handlar om nybyggnad av bostadshus.

Det finns skillnader mellan tidsbegränsat bygglov som reglerar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder och tidsbegränsat bygglov för bostadshus. Skillnaderna är till exempel att ett tidsbegränsat lov för bostadshus inte behöver tillgodose ett tillfälligt behov, kan uppfylla alla förutsättningar för ett permanent bygglov och får enbart ges för nybyggnad.

Tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov får beviljas om en åtgärd är avsedd att pågå under en begränsad tid, har en tillfällig karaktär och åtgärden ifråga uppfyller något eller några, men inte alla, förutsättningar som krävs för ett permanent bygglov. Den sökande måste även själv ha ansökt om ett sådant lov och vara till för ett behov som är tillfälligt. Ett sådant tidsbegränsat bygglov får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder. En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Tidsbegränsat bygglov får ges för högst sammanlagt 15 år.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33 §

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bostadshus

Ett tidsbegränsat bygglov för byggnader för bostadsändamål, eller bostadshus, behöver inte tillgodose ett tillfälligt behov och ansökan får beviljas trots att byggnaden uppfyller alla förutsättningar för att ge ett permanent bygglov. Lovet får enbart beviljas för nybyggnad av bostadshus och tillhörande åtgärder, såsom exempelvis plank eller parkeringsplatser. Det är även ett krav att platsen där byggnaden placeras ska kunna återställas. En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Tidsbegränsat bygglov får ges för högst sammanlagt 15 år.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33a §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej