Länsstyrelsens vägledningsmaterial

Länsstyrelserna har tagit fram skriftlig tillsynsvägledning. Vägledningarna vänder sig både till fastighetsägare och till byggnadsnämnderna som är de som ska utöva tillsynen.

Här  finns länkar till några av länsstyrelsens vägledningar:

Länsstyrelsen Västra Götaland

Har du råd att bygga svart?

Länsstyrelsen Skåne

Är fastigheten ovårdad?

Länsstyrelsen Jönköping

Byggnadsnämndernas tillsyn

Exempel på kontroll, tillsyn och ingripande

Exempel på tillsynsplan

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej