På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledning

Boverkets tillsynsvägledning har främst skett i samverkan med länsstyrelsernas forumgrupp för tillsynsvägledning. Länsstyrelsernas tillsynsvägledning hanteras i år som ett särskilt tema som publiceras separat.

Boverkets tillsynsvägledning

Boverket ska enligt 8 kap. 15 § plan- och byggförordningen, PBF, ge tillsynsvägledning till länsstyrelserna och byggnadsnämnderna.

Boverket har under 2019 fortsatt sin samverkan med länsstyrelserna och deltagit i månadsvisa webbmöten med representanter från länsstyrelsernas forumgrupp för tillsynsvägledning bygg. Där har bland annat diskuterats uppföljning enligt angivna teman i regleringsbrevsuppdragen, uppkomna frågor, nya rättsfall och det fortsatta arbetet med tillsynsvägledning till kommunerna.

Boverket har även deltagit på träffar med fokus på tillsynsfrågor tillsammans med kommuner och vissa länsstyrelser under 2019. På träffarna har Boverket bidragit med information inom tillsynsområdet och diskuterat tillsynsfrågor med deltagarna. En tillsynsvägledning om naturolyckor har publicerats på PBL kunskapsbanken som riktar sig till länsstyrelserna.

För att bidra till en mer enhetlig tillämpning av tillsynsärenden har Boverket tagit fram en schematisk modell av förloppet av tillsynsärenden som har publicerats i Boverkets modellbibliotek.

Ett mer indirekt sätt för att bättra på kunskapen om lagstiftningen har skett genom att vägledningstexter och webbutbildningar för nya handläggare har publicerats på PBL kunskapsbanken.

Texterna har bland annat handlat om lov- och anmälningsplikt, handläggning och prövning av lov och förhandsbesked samt de nya konstruktionsreglerna. Webbutbildningarna har riktat sig till lovhandläggare, översiktsplanerare respektive PBL-administration.

Länsstyrelsernas tillsynsvägledning

Länsstyrelsernas insatser för tillsynsvägledning finns här.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej