På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktualitetsprövning av översiktsplaner

Granskad: 

Länsstyrelserna levererar fortfarande fler sammanfattande redogörelser än vad kommunerna verkar genomföra aktualitetsprövningar.

Sammanfattande redogörelse

Länsstyrelsen ska minst en gång under varje mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse till kommunen. I den ska länsstyrelsen redovisa sin uppfattning om statliga- och mellankommunala intressen som kan vara av betydelse för aktualiteten i kommunens översiktsplan.

44 kommuner har fått kommunspecifika sammanfattande redogörelser från länsstyrelserna under 2019. Länsstyrelserna i Uppsala, Värmland, Västerbotten och Västra Götaland har tagit fram länsövergripande redogörelser.

När det gäller de kommuner som inte fått en kommunspecifik redogörelse så inväntar länsstyrelserna förfrågan om en sådan från 78 kommuner, medan 121 kommuner kommer att få en redogörelse under innevarande mandatperiod.

Länsstyrelserna svarar dessutom att de planerar att ge 47 kommuner underlag under nästa mandatperiod.

Den 1 april 2020 ändrades plan- och bygglagen, PBL. Från och med 9 september 2020 och fram till det ordinarie valet 2022 ska länsstyrelserna redovisa underlag som ingår i kommunernas arbete med sina planeringsstrategier. I planeringsstrategin ska kommunerna bland annat pröva översiktsplanens aktualitet. Kommunerna ska under perioden efter valet 2022 och senast 11 september 2024 ha antagit en planeringsstrategi. Länsstyrelserna kan därför inte invänta förfrågan från kommunerna eller vänta till nästa mandatperiod för att ta fram underlaget.

Minskning av aktualitetsprövningar

Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om exempelvis bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod göra en aktualitetsprövning, för att avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om.

Boverket och länsstyrelserna får fortfarande in få aktualitetsprövningar och därför är det oklart vilka frågeställningar prövningarna innehåller och vilken betydelse den sammanfattande redogörelsen har.

År 2019 fick länsstyrelserna in beslut om aktualitet från 17 kommuner. Det är en kraftig nedgång jämfört med de två föregående åren. Länsstyrelserna meddelar att 220 kommuner inte har gjort en aktualitetsprövning, medan de inte har någon uppgift från 53 kommuner. Dessa siffror tyder ändå på att aktiviteten har varit låg i kommunerna. Totalt gjordes det prövningar av översiktsplanens aktualitet i 60 kommuner under förra mandatperioden.

Från och med det ordinarie valet 2022 ska kommunerna ta fram planeringsstrategier inom 24 månader från valet. Det är möjligt att detta leder till en lägre aktivitet när det gäller aktualitetsprövningar fram till dess. Se ytterligare information i länk i Relaterad information.

Diagram 1.1.1a. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.1.1)” under Relaterad information.
Figur 1.1.1a Antal sammanfattande redogörelser och aktualitetsprövningar år 2008–2019 Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen