På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Överprövade lov och förhandsbesked

Under 2019 togs få beslut om nya eller upphävda tillsynsområden. Antalet ärenden som överprövas av länsstyrelsen är fortsatt låg.

Länsstyrelsen har möjlighet att utöva tillsyn av byggnadsnämndens beslut om lov eller förhandsbesked om det ligger inom ett tillsynsområde som beslutats av länsstyrelsen med stöd av 11 kap. 12 § 1 stycket plan- och bygglagen eller förordnande enligt 12 kap. 4 § äldre plan- och bygglagen samt krav i 18 § i förordningen om områdesskydd. I landet finns totalt 141 tillsynsområden enligt länsstyrelsernas svar.

Under 2019 har ett nytt beslut gällande tillsynsområden fattats med hänvisning till riksintresse för kulturmiljövård. Fyra tillsynsområden gällande riksintressen för totalförsvarets anläggningar har upphävts under 2019.

Länsstyrelserna har under 2019 fått in tio kommunala beslut som omfattats av ett utpekat tillsynsområde. Av dessa överprövades två beslut och ett upphävdes helt eller delvis.

 

 

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej