Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Överprövade lov och förhandsbesked

Granskad:

Under år 2022 tog länsstyrelserna 2 beslut om nya tillsynsområden, men däremot inga beslut om upphävda tillsynsområden. Antalet beslut om lov eller förhandsbesked som överprövades och upphävdes av länsstyrelserna inom tillsynsområden under år 2022 var fortsatt lågt.

Tillsynsområden och överprövning

Länsstyrelsen har möjlighet att utöva tillsyn över byggnadsnämndens beslut om lov eller förhandsbesked. Det gäller om det ligger inom ett tillsynsområde som beslutats av länsstyrelsen med stöd av 11 kap. 12 § plan- och bygglagen eller ett tidigare förordnande enligt 12 kap. 4 § äldre plan- och bygglagen.

Vid utgången av år 2022 fanns det enligt uppgift från länsstyrelserna totalt 57 gällande tillsynsområden i landet, inklusive tidigare förordnanden. Under år 2022 har 2 nya beslut gällande tillsynsområden fattats av Länsstyrelsen Dalarna. Dessa beslut fattades med hänvisning till riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Under år 2022 har inga tillsynsområden upphävts av länsstyrelserna.

Länsstyrelserna har under år 2022 fått in 17 kommunala beslut om lov eller förhandsbesked som omfattats av ett utpekat tillsynsområde. Av dessa överprövades 3 beslut och 2 beslut upphävdes helt eller delvis av länsstyrelserna. Jämfört med föregående år ligger antalet överprövade och upphävda beslut på ungefär samma nivå.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen